2010. július 20., kedd

paráználkodások és egyéb vétkek a XVIII. században

Közhely, hogy az emberi természet alig változik, mostani felfedezésem is ezt erősíti: http://mek.oszk.hu/08400/08461/index.phtml melyben részlegesen fennmaradt büntetőperek anyagai is szerepelnek. Gyilkosságok, kínzások, alkoholizmus, stb., talán csak a paráznaságok viccesek, büntetésük kevésbé.

Egy kis ízelítő (hogy érthetőbb legyen, néhol nagyjából átírtam mai helyesírással):-Parázna káromkodás. Anno 1795. szept.
"E folyó június hónapnak 24. napján, azaz a múlt csütörtökön ebédután 3 óra tájban öreg Csikós Márton a fijával együtt kocsin a volt tanyája felé indulván, és a tanúnak háza előtt megállott, és egy icce bort kért, mely borital közben a csanyi Kovátsné is odaérkezett, akiben azonnal beléveszvén ok nélkül, s két ízben aztat is nagyon megverte, sok kimondhatatlan káromkodása mellett mondván, baszom atta teremtette kurvája, baszom a kurvák teremtését. Mindezekre ismét a Fatens intőképpen mondván; ha már nem fél kend sem tiszttartómtúl, sem bírámtúl, legalább az istentűl féljen kend, melyre újonnan felelte Csikós Márton: az istenedtűl sem félek, baszom atta teremtette, az istenednek is szarok a tányérjára, mikor kásás hurkát eszik, nincs már néked istened te, erre pofon vágván a fatenst, s jól megverte sok káromkodásai közt."

-A pásztorok báránnyal akarnak fizetni a közösülésért. Anno 1758.
Oláh Martzi cir. 40 éves, szegedi lakos, Nagy Mihály fejős juhásza vallotta:
-Miért vagy fogva?
-Csak azért minthogy tegnap, midőn behajtottuk a fejős juhokat, öszveszóllottunk az Szabó Gergely Juhásszal, hogy igyunk vagy egy icce bort, amintis elmentünk is ittunk. S onnan hazafelé indulván, engemet megállított Jancsi juhász, hogy várakoznék, amintis megállván hozott egy bárányt, s az egyiket nékem adta, a másikat maga tartotta.
-Hová akartátok vinni azon két báránt?
-Azt mondotta Jancsi juhász, hogy ő gyakhatnék, ezeken gyakni kellene, arra én mondottam: vagy van a Kazármában, találsz ott kurvát.
-Kit vettél észre, hogy afféle rossz életű lakna a Kazármában?
-Tudom hogy a Kazárma szomszédjában lakik egy rossz aszony, s midőn a juhokat ki szoktuk hajtani, s béhajtani, a mindenkor azt kiábalja juhászok adjatok egy báránt, adok egyszer vagy kétszer egy bárányért.

Seres János 30 éves, szikszói születésű juhász vallotta
-Ugyancsak valld meg, kihez akartad a bárányokat vinni?
-Én igazán megvallom: hogy rámért a tekerés, s mint hogy egy ringyó lakik a Kaszármában, és midőn a juhokat szoktam ki s bé amellett hajtani; mindenkor azt kiábálja juhászok adjatok egy báránt, majd adok egyszer úgy én is ahhoz akartam menni, de rajta vesztettem.
-Micsoda esméretséged vagyon azon ringyóval?
-Soha legkisebb esméretségem nem volt véle, hanem most akartam véle esmérkedni.

-Az asszony a combját mutogatva, magát kínálja. Anno 1763.

-"Baszató komora". Anno, 1748. Aug
Bokor Susánna 32 éves vásárhelyi, calvinista nőt vallatták:
-Igaze hogy Budainé hívott a maga házához?
-Igaz, és fogadta senkinek sem mondja.
-Miért hívott?
-Azért hogy Andrással háljak.
-Háltál-e véle a Budainé komorájában (=kamrájában)?
-Háltam.
-Hányszor volt véle közöd?
-Egyszer, többször azért nem, mert Nyakóné azt beszélette Noénénak, Noéné pedig nékem, hogy először Budainéval, azután a zsellérjével közösködött és ezért nékem többször nem kellett. Hallottam azt is a Budainé zselléraszonyátúl, hogy Budainé azzal dicsekedett, ez az én baszató komorám, és téged is, engem is megbasztak abban"

-A rossz életű férfi több asszonyt is teherbe ejtett, majd elszökött. Anno 1743.

-Öregedő nő is teherbe eshet. Anno 1783.
Kotormány István özvegyét, Nagy Panna cir. 45 éves makai asszonyt vallatták:
-Kitől estél teherbe?
-Fogarassi Jánostúl, aki juhász volt, estem teherbe.
-Hogy merted magadat erre adni?
-Mert vénségemre elment az eszem."

2010. július 7., szerda

egy kis balkáni íz az osztrák határszélen is érezhető


Amúgy mi is itt vesszük az ásványvizet és valóban az első fele ital lerakat, a hátsó pedig gyúróterem.(!)